• Noc s Andersenom

     • Tento rok sa konal už 17.ročník podujatia s názvom „Noc s Andersenom“. Naša škola sa ho opäť po dlhom čase zúčastnila, no tentokrát sme to kvôli pandemickej situácii uskutočnili počas doobedňajšieho vyučovania s deťmi v 1.ročníku. A ako to prebiehalo? Pozrite si dokument v súbore PDF nižšie ♥

       

       

      NOC_S_ANDERSENOM.pdf

     • Deň Zeme

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 22.4.2022 budú prebiehať na našej škole aktivity ku dňu Zeme.

      I. stupeň- aktivity v triede, sadenie stromčekov, enviromentálne aktivity
      II. stupeň- enviromentálne aktivity, úprava a skrášľovanie areálu jazera Úhorná

      V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať štandardný výchovno-vzdelávací proces, podľa usmernení triednych učiteľov.

     • Aktualizované usmernenie k SAMOTESTOM

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že sa samotesty budú vydávať už iba školám v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych žiakov, čo predstavuje 10% pozitívnych žiakov v škole na ochorenie COVID-19. 

     • Deň učiteľov

     • Milí rodičia oznamujeme Vám, že sa dňa 25.3.2022 (t.j. v piatok) uskutoční Metodický deň učiteľov. 
      Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. ŠKD nebude v prevádzke.

       

      ZŠ s MŠ Smolník

     • Pomoc deťom, rodinám z Ukrajiny

     • Základná škola s materskou školou v Smolníku reaguje na súčasnú situáciu na Ukrajine, preto ponúka pomoc rodičom s deťmi, ktorí našli útočisko v gelnickom okrese. Základná škola ponúka možnosť zaradenia žiakov z Ukrajiny do výchovno- vzdelávacieho procesu v našej škole, ako aj pomoc s výučbou slovenského jazyka. 

      Ak viete o niekom, komu by sa táto pomoc zišla, poprípade ste Vy, kto potrebuje v týchto veciach pomôcť a poradiť, prosím obráťte sa na vedenie našej školy.

       

       

     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Dňa 15.3.2022 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo súťaže v prednese povestí. Našu školu reprezentoval žiak 2. triedy Maximilán Erm, ktorý získal na okresnom kole krásne 3. miesto. 

      Okrem toho, že sa tejto súťaže zúčastníl prvýkrát a vyskúšal si svoju nezlomnú trému, ako aj prednes pred väčším počtom divákov, mal možnosť vypočuť si aj žiakov z iných škôl vo svojej kategórii, ale aj starších a tým získal inšpiráciu, motiváciu a skúsenosť do ďalších súťaží.

      Gratulujeme! 

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 9.3. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín. V tejto súťaži súťažili medzi sebou žiaci I. stupňa (kategória I),  ktorí postúpili v triednych kolách. 

      Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výraz prednesu, tempo a melódiu reči, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. 

      Vyhodnotenie súťaže:
       

      Poézia

      1. miesto Maximilán Erm (2. ročník)
      2. miesto Ella Kovaličová (2. ročník)
      3. miesto Sofia Suchá (4. ročník)

      Próza

      2. miesto Sofia Fedoršová (3. ročník)

      Srdečne blahoželáme!
      Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 13. apríla 2022.

     • Výsledková listina okresného kola dejepisnej, matematickej a biologickej olympiády

     • Naši šikovní žiaci pod vedením svojich vyučujúcich si neraz v súťažiach overujú svoje vedomosti, v ktorým sa im úspešne darí. 

      V matematickej olympáde v kategórii Z5 si skvele poradili títo žiaci:

      1. miesto Matúš Pohly
      2. miesto Barbora Gallovová
      6. miesto Alžbeta Straková

      V dejepisnej olympiáde našu školu v kategórii C reprezentovali:

      3. miesto Nina Lukáčová
      4. miesto Mário Staško

      V kategórii D reprezentovali našu školu žiačky:

      2. miesto Anna Kováčová
      3. miesto Zuzana Kačmárová

      V biologickej olympiáde sa darilo žiačkám:

      1. miesto Nina Lukáčová
      2. miesto Anna Kováčová

      Máme veľkú radosť, z toho, že naši žiaci s radosťou reprezentujú meno našej školy, ale aj to, že sú v súťažiach úspešní a tak využívajú svoje získané poznatky.

              

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 20. 1. 2022 sa na škole uskutočnilo školské kolo, v ktorom nás potešili žiaci s krásnymi a zaujímavými povesťami. Súťaž v prednese slovenských povestí "Šaliansky Maťko" tak pozná svojich víťazov.

      V kategórii 2. a 3. ročník si skvele poradili žiaci:

      1. miesto Maximilián Erm
      2. miesto Ella Kovaličová
      3. miesto Sofia Fedoršová

      V kategórii 4. a 5. ročník získali ocenenia žiaci:

      1. miesto Jakub Krištofory
      2. miesto Fabián Danko, Mikuláš Barna
      3. miesto Laura Horvátová

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

     • Návrat do škôl

     • Milí rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Vám oznamujeme začiatok prezenčného vyučovania žiakov prvého aj druhého stupňa v plánovanom termíne. Žiaci nastupujú do škôl, bez zmeny 10.1. 2022. Nástup sa týka prvého aj druhého stupňa základnej školy. Riadiť sa budeme aktuálnym školským semaforom. 

      V škole budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška (prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov). 

      Školský klub detí bude fungovať v normálnom režime.

      Zároveň pripomíname rodičom/ žiakom, že sú POVINNÍ priniesť v PONDELOK RÁNO, teda pred nástupom žiaka do školy, vypísané tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré prikladáme v prílohe. Kto nemá možnosť si dané tlačivo stiahnuť a vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii vo vestibule školy. 

      Tlačivo je k dispozícii tu: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Krásne Vianoce..

     • Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží. Prajeme Vám krásne Vianoce a Šťastný Nový rok!

    • Chrípkové prázdniny
     • Chrípkové prázdniny

     • Základná škola s materskou školou v Smolníku vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov od 9.11.2021- do 12.11.2021.

      Prosíme rodičov, aby po návrate žiakov do školy nezabudli priniesť vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

      Tlačivo nájdete na tomto odkaze: 20970.docx

    • Stolnotenisový turnaj na našej škole
     • Stolnotenisový turnaj na našej škole

     • Dňa 26.10.2021 sa na našej škole organizovalo okresné kolo stolnotenisového turnaja žiakov.
      Medzi sebou súťažilo 6 škôl nášho okresu. Sily si medzi sebou pomerali dievčatá a chlapci zo škôl ZŠ s MŠ Smolník, ZŠ s MŠ Helcmanovce, ZŠ Mníšek nad Hnilcom, ZŠ Jaklovce, ZŠ Gelnica a žiaci z Gymnázia v Gelnici.

       

      Neskutočná nálada a súťaživosť všetkých zúčastnených priniesla skvelú atmosféru do telocvične našej školy. Dievčatá a chlapci bojovali za svoje školy a ich boj a zanietenie dopadli nasledovne:

       

      Konečné poradie CHLAPCI:
      1. miesto- ZŠ s MŠ Helcmanovce
      2. miesto- ZŠ Gelnica
      3. miesto- ZŠ s MŠ Smolník
      4. miesto- Gymnázium Gelnica
      5. miesto- ZŠ Mníšek nad Hnilcom
      6. miesto- ZŠ Jaklovce

      Chlapci? Boli ste skvelí!

      DIEVČATÁ si v stolnom tenise poradili takto:
      1. miesto- ZŠ Gelnica
      2. miesto- ZŠ Mníšek nad Hnilcom
      3. miesto- ZŠ Jaklovce
      4. miesto- ZŠ s MŠ Helcmanovce

      Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší takýto turnaj, ktorý vyčaroval úsmev na perách nielen víťazom.
      Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, organizátorovi a učiteľom škôl, ktorí poctivo trénovali na tento turnaj a naučili žiakov, že šport je bojovnosť, túžba po výhre, ale aj poučenie, že sa netreba vzdávať.

       

      Mgr. Veronika Kluknavská

       

    • Nová stránka našej školy
     • Nová stránka našej školy

     • Nová stránka našej školy je konečne tu v tomto novom prostredí. Nájdete tu množstvo rôznych informácií, fotiek a zaujímavostí zo školského prostredia. Nájdete tu aj zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.