• Rada školy

  •  

   Rada školy: Počet členov rady – 11

   Predseda rady školy - Roman König

   Členovia:                                                     Zástupca:

   Radoslav Dlugoš                                           zriaďovateľa

   Marián Pohly                                                 zriaďovateľa

   Stella Szallayová                                          zriaďovateľa

   Zuzana Vachaľ Krištoforyová                       rodičov MŠ

   Katarína Fedoršová                                      rodičov ZŠ

   Veronika Pohly                                              rodičov ZŠ 

   Vanda Winkler                                               rodičov ZŠ

   Petra Nalevanková                                        nepedagogických zamestnancov

   Mgr. Anna Kováčová                                      pedagogických zamestnancov ZŠ

   Zdenka Kluknavská                                       pedagogických zamestnancov MŠ

    

    

    

    

    

    

    

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 91