• Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Zelená škola
    • Vzbudzujeme záujem detí o ochranu životného prostredia.
   • Vitajte

   • Základná škola s materskou školou

   • Základná škola s materskou školou v Smolníku je plne organizovaná a vzdeláva žiakov od 1. ročníka do 9. ročníka. V súčasnosti sa v škole vzdeláva 111 žiakov v deviatich triedach. Budova našej školy z roku 1953 sa nachádza v intraviláne obce uprostred krásnej prírody. Pôvodne slúžila ako banské učilište. V súčasnosti výchovno- vzdelávací proces prebieha v dvoch samostatných budovách. Prvý, druhý ročník a školský klub sú v budove materskej školy, ostatné ročníky sa nachádzajú v hlavnej budove našej základnej školy. 

    V budove materskej školy je okrem bežných tried k dispozícii:

    → klubovňa, ktorú plánujeme dovybaviť výpočtovou technikou, dataprojektorom, minivežou, DVD prehrávačom a televízorom pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v prvých dvoch ročníkoch.

    → v areáli materskej školy sa nachádza nové detské ihrisko 

    Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

    → telocvičňu,

    → odbornú učebňu pre vyučovanie jazykov pre žiakov s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, minivežou, plánujeme ju doplniť knižným fondom na cudzie jazyky,

    → učebňu výpočtovej techniky (12 počítačov),

    → školské dielne,

    → odbornú učebňu (prednášková miestnosť), ktorú využívame aj na besedy.

    Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať plány učebných osnov a zvolené učebné varianty.

    Škola má k dispozícii: 

    → školskú jedáleň

    → školský pozemok so záhradou

    → školské ihrisko

     

 • Najnovšie

  Novinky

   • Noc s Andersenom
   • 2. 5. 2022
   • Tento rok sa konal už 17.ročník podujatia s názvom „Noc s Andersenom“. Naša škola sa ho opäť po dlhom čase zúčastnila, no tentokrát sme to kvôli pandemickej situácii uskutočnili počas doobedňajšieho vyučovania s deťmi v 1.ročníku. A ako to prebiehalo? Pozrite si dokument v súbore PDF nižšie ♥

   • Noc s Andersenom: Čítať viac
   • Deň Zeme
   • 20. 4. 2022
   • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 22.4.2022 budú prebiehať na našej škole aktivity ku dňu Zeme.

    I. stupeň- aktivity v triede, sadenie stromčekov, enviromentálne aktivity
    II. stupeň- enviromentálne aktivity, úprava a skrášľovanie areálu jazera Úhorná

    V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať štandardný výchovno-vzdelávací proces, podľa usmernení triednych učiteľov.

   • Deň Zeme: Čítať viac
   • Aktualizované usmernenie k SAMOTESTOM
   • 22. 3. 2022
   • Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že sa samotesty budú vydávať už iba školám v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych žiakov, čo predstavuje 10% pozitívnych žiakov v škole na ochorenie COVID-19.

   • Aktualizované usmernenie k SAMOTESTOM: Čítať viac
   • Deň učiteľov
   • 22. 3. 2022
   • Milí rodičia oznamujeme Vám, že sa dňa 25.3.2022 (t.j. v piatok) uskutoční Metodický deň učiteľov.
    Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. ŠKD nebude v prevádzke.

    ZŠ s MŠ Smolník

   • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Pomoc deťom, rodinám z Ukrajiny
   • 15. 3. 2022
   • Základná škola s materskou školou v Smolníku reaguje na súčasnú situáciu na Ukrajine, preto ponúka pomoc rodičom s deťmi, ktorí našli útočisko v gelnickom okrese. Základná škola ponúka možnosť zaradenia žiakov z Ukrajiny do výchovno- vzdelávacieho procesu v našej škole, ako aj pomoc s výučbou slovenského jazyka.

    Ak viete o niekom, komu by sa táto pomoc zišla, poprípade ste Vy, kto potrebuje v týchto veciach pomôcť a poradiť, prosím obráťte sa na vedenie našej školy.

   • Pomoc deťom, rodinám z Ukrajiny: Čítať viac
   • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
   • 15. 3. 2022
   • Dňa 15.3.2022 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo súťaže v prednese povestí. Našu školu reprezentoval žiak 2. triedy Maximilán Erm, ktorý získal na okresnom kole krásne 3. miesto.

    Okrem toho, že sa tejto súťaže zúčastníl prvýkrát a vyskúšal si svoju nezlomnú trému, ako aj prednes pred väčším počtom divákov, mal možnosť vypočuť si aj žiakov z iných škôl vo svojej kategórii, ale aj starších a tým získal inšpiráciu, motiváciu a skúsenosť do ďalších súťaží.

   • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko: Čítať viac
   • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
   • 15. 3. 2022
   • Dňa 9.3. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín. V tejto súťaži súťažili medzi sebou žiaci I. stupňa (kategória I), ktorí postúpili v triednych kolách.

    Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výraz prednesu, tempo a melódiu reči, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich.

   • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
   • Výsledková listina okresného kola dejepisnej, matematickej a biologickej olympiády
   • 14. 2. 2022
   • Naši šikovní žiaci pod vedením svojich vyučujúcich si neraz v súťažiach overujú svoje vedomosti, v ktorým sa im úspešne darí.

    V matematickej olympáde v kategórii Z5 si skvele poradili títo žiaci:

    1. miesto Matúš Pohly
    2. miesto Barbora Gallovová
    6. miesto Alžbeta Straková

    V dejepisnej olympiáde našu školu v kategórii C reprezentovali:

   • Výsledková listina okresného kola dejepisnej, matematickej a biologickej olympiády: Čítať viac
   • Šaliansky Maťko
   • 30. 1. 2022
   • Dňa 20. 1. 2022 sa na škole uskutočnilo školské kolo, v ktorom nás potešili žiaci s krásnymi a zaujímavými povesťami. Súťaž v prednese slovenských povestí "Šaliansky Maťko" tak pozná svojich víťazov.

    V kategórii 2. a 3. ročník si skvele poradili žiaci:

    1. miesto Maximilián Erm
    2. miesto Ella Kovaličová
    3. miesto Sofia Fedoršová

   • Šaliansky Maťko: Čítať viac
   • Návrat do škôl
   • 7. 1. 2022
   • Milí rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Vám oznamujeme začiatok prezenčného vyučovania žiakov prvého aj druhého stupňa v plánovanom termíne. Žiaci nastupujú do škôl, bez zmeny 10.1. 2022. Nástup sa týka prvého aj druhého stupňa základnej školy. Riadiť sa budeme aktuálnym školským semaforom.

   • Návrat do škôl: Čítať viac
   • Krásne Vianoce..
   • 17. 12. 2021
   • Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží. Prajeme Vám krásne Vianoce a Šťastný Nový rok!

   • Krásne Vianoce..: Čítať viac
   • Chrípkové prázdniny
   • 8. 11. 2021
   • Základná škola s materskou školou v Smolníku vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov od 9.11.2021- do 12.11.2021.

    Prosíme rodičov, aby po návrate žiakov do školy nezabudli priniesť vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

    Tlačivo nájdete na tomto odkaze: 20970.docx

   • Chrípkové prázdniny: Čítať viac
   • Stolnotenisový turnaj na našej škole
   • 3. 11. 2021
   • Dňa 26.10.2021 sa na našej škole organizovalo okresné kolo stolnotenisového turnaja žiakov.
    Medzi sebou súťažilo 6 škôl nášho okresu. Sily si medzi sebou pomerali dievčatá a chlapci zo škôl ZŠ s MŠ Smolník, ZŠ s MŠ Helcmanovce, ZŠ Mníšek nad Hnilcom, ZŠ Jaklovce, ZŠ Gelnica a žiaci z Gymnázia v Gelnici.

   • Stolnotenisový turnaj na našej škole: Čítať viac
   • Nová stránka našej školy
   • 7. 7. 2006
   • Nová stránka našej školy je konečne tu v tomto novom prostredí. Nájdete tu množstvo rôznych informácií, fotiek a zaujímavostí zo školského prostredia. Nájdete tu aj zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

   • Nová stránka našej školy: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4