• Podpora školy

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     vzhľadom na súčasnú zložitú finančnú situáciu na Slovensku, ako aj  prudké zvýšenie cien energií  nie je ani naša škola schopná zo zdrojov pridelených štátom na prevádzku dlhodobo zabezpečiť obnovu poškodených pomôcok či nákup nového vybavenia.

     Obraciame sa preto na Vás, ktorí máte záujem pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania alebo krúžkovej činnosti so žiadosťou o pomoc. Na tomto mieste môžete podľa vlastného rozhodnutia prispieť na pomôcky a vybavenie, ktoré nám v škole chýba, alebo je dlhodobým užívaním opotrebované, či poškodené.

     Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou, ktorú poukážete na nižšie uvedený bankový účet školy. Ak sa rozhodnete pomôcť, prosíme Vás, aby ste do poznámky pre prijímateľa uviedli číslo, pod ktorým je uvedená položka, na ktorú chcete prispieť. Vzhľadom na platnú legislatívu Vás prosíme o vyplnenie darovacej zmluvy a jej doručenie do školy. Povinnosťou školy je každú zmluvu zverejniť.

     O využití finančných darov Vás budeme na tomto mieste pravidelne informovať.

      

     Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

      

      

      

      

                                     vedenie školy

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 109