• Novinky

     • Deň Zeme

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 22.4.2022 budú prebiehať na našej škole aktivity ku dňu Zeme.

      I. stupeň- aktivity v triede, sadenie stromčekov, enviromentálne aktivity
      II. stupeň- enviromentálne aktivity, úprava a skrášľovanie areálu jazera Úhorná

      V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať štandardný výchovno-vzdelávací proces, podľa usmernení triednych učiteľov.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2615