• Novinky

     • Aktualizované usmernenie k SAMOTESTOM

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že sa samotesty budú vydávať už iba školám v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych žiakov, čo predstavuje 10% pozitívnych žiakov v škole na ochorenie COVID-19. 

     • Deň učiteľov

     • Milí rodičia oznamujeme Vám, že sa dňa 25.3.2022 (t.j. v piatok) uskutoční Metodický deň učiteľov. 
      Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. ŠKD nebude v prevádzke.

       

      ZŠ s MŠ Smolník

     • Pomoc deťom, rodinám z Ukrajiny

     • Základná škola s materskou školou v Smolníku reaguje na súčasnú situáciu na Ukrajine, preto ponúka pomoc rodičom s deťmi, ktorí našli útočisko v gelnickom okrese. Základná škola ponúka možnosť zaradenia žiakov z Ukrajiny do výchovno- vzdelávacieho procesu v našej škole, ako aj pomoc s výučbou slovenského jazyka. 

      Ak viete o niekom, komu by sa táto pomoc zišla, poprípade ste Vy, kto potrebuje v týchto veciach pomôcť a poradiť, prosím obráťte sa na vedenie našej školy.

       

       

     • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

     • Dňa 15.3.2022 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo súťaže v prednese povestí. Našu školu reprezentoval žiak 2. triedy Maximilán Erm, ktorý získal na okresnom kole krásne 3. miesto. 

      Okrem toho, že sa tejto súťaže zúčastníl prvýkrát a vyskúšal si svoju nezlomnú trému, ako aj prednes pred väčším počtom divákov, mal možnosť vypočuť si aj žiakov z iných škôl vo svojej kategórii, ale aj starších a tým získal inšpiráciu, motiváciu a skúsenosť do ďalších súťaží.

      Gratulujeme! 

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 9.3. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín. V tejto súťaži súťažili medzi sebou žiaci I. stupňa (kategória I),  ktorí postúpili v triednych kolách. 

      Porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výraz prednesu, tempo a melódiu reči, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. 

      Vyhodnotenie súťaže:
       

      Poézia

      1. miesto Maximilán Erm (2. ročník)
      2. miesto Ella Kovaličová (2. ročník)
      3. miesto Sofia Suchá (4. ročník)

      Próza

      2. miesto Sofia Fedoršová (3. ročník)

      Srdečne blahoželáme!
      Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 13. apríla 2022.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2624