• Novinky

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 20. 1. 2022 sa na škole uskutočnilo školské kolo, v ktorom nás potešili žiaci s krásnymi a zaujímavými povesťami. Súťaž v prednese slovenských povestí "Šaliansky Maťko" tak pozná svojich víťazov.

      V kategórii 2. a 3. ročník si skvele poradili žiaci:

      1. miesto Maximilián Erm
      2. miesto Ella Kovaličová
      3. miesto Sofia Fedoršová

      V kategórii 4. a 5. ročník získali ocenenia žiaci:

      1. miesto Jakub Krištofory
      2. miesto Fabián Danko, Mikuláš Barna
      3. miesto Laura Horvátová

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

     • Návrat do škôl

     • Milí rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Vám oznamujeme začiatok prezenčného vyučovania žiakov prvého aj druhého stupňa v plánovanom termíne. Žiaci nastupujú do škôl, bez zmeny 10.1. 2022. Nástup sa týka prvého aj druhého stupňa základnej školy. Riadiť sa budeme aktuálnym školským semaforom. 

      V škole budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška (prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov). 

      Školský klub detí bude fungovať v normálnom režime.

      Zároveň pripomíname rodičom/ žiakom, že sú POVINNÍ priniesť v PONDELOK RÁNO, teda pred nástupom žiaka do školy, vypísané tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré prikladáme v prílohe. Kto nemá možnosť si dané tlačivo stiahnuť a vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii vo vestibule školy. 

      Tlačivo je k dispozícii tu: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2627