Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1. trieda 1.tr.
  2. trieda 2.tr.
  3. trieda 3.tr.
  4. trieda 4.tr.
  5. trieda 5.tr.
  6. trieda 6.tr.
  7.trieda 7.tr.
  8. A trieda 8. A tr.
  8. B - špec. trieda 8.B-šp. tr.
  9. trieda 9.tr.
  Jazyková učebňa JU
  Kabinet SJ a ŽK SJ
  Kancelária účt. a ved. ŠJ ÚaŠJ
  Knižnica K
  Kuhyňa ZŠ
  Miestnosť pre upratovačky U
  Počítačová učebňa PCU
  Riaditeľňa R
  Sklad CO
  Sklad potravín
  Šatňa
  Školská dielňa D
  Školský klub detí ŠKD
  Škrabka
  Telocvičňa Tel.
  Výdajňa MŠ
  WC pri kuchyni
  Zborovňa Z
  Zborovňa MŠ Z - MŠ

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    05566 Smolník 528
  • +421 53 4799042

Fotogaléria